Проучаване на Агенцията по заетостта показва още за Пловдивска област нужда от инженери, строители, оператори в дървообработването, продавач-консултанти

Учителите и IT специалистите ще са сред най-търсените кадри с висше образование през настоящата 2020 година. Това показват данни от проучване за потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта. През следващите 3 до 5 години на българския бизнес ще са нужни повече от 20 000 IT експерти и малко повече от 17 000 преподаватели.

Всеки пети преподавател в училище или детска градина у нас е в предпенсионна възраст, сочат анализите на Националния статистически институт. През миналата учебна година педагозите на възраст между 55 и 59 години са били 15 755 от всички 82 347 учители, директори и зам.-директори с преподавателска заетост в образователните институции у нас. Най-голяма част от тях са били в общообразователните училища – 10 061, където са преподавали и най-много от учителите – 50 846. В детските градини пред пенсия пък са били 3647 учители, докато в професионалните училища са 2152, показват още данните на НСИ. Голяма е бройката и на учителите, които през миналата учебна година са навлезли в пенсионна възраст – 9730. От навършилите 60 или повече години, 6020 са преподавали в общообразователните училища, 2606 – в детските градини, а 1104 – в професионалните гимназии.

Сред другите търсени професии ще са още медицинските сестри, лекарите, шофьорите, машинните и строителните инженери. Сериозен глад в Пловдивско ще има и за инженери по комуникационна техника, оператори в дървообработването, строители и продавач-консултанти.

В различните сектори на икономиката ще са необходими 64 400 работници без специалност.

60 на сто от родните работодателите срещали затруднения при осигуряване на нужната им работна ръка, става ясно още от проучването на Агенцията по заетостта. Причината – те не отговаряли на критериите им за служители или нямали необходимото образование. Шефовете най-често очакват от работниците да притежават умения за самоконтрол и дисциплина, както и да могат да работят под напрежение, става ясно от анализа на Агенцията. На трето място работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии, следвани от умения за работа с клиенти и практически знания за прилагане на ЗЗБУТ.