dav

Над 100 педагози от 12 училища се включиха в тематичните обучения по проект „Иновативни училища“ на „Световен образователен форум“ и Община Пловдив

Учители от 12 училища се включиха в  тематични обучения по проект „Иновативни училища“ на фондация „Световен образователен форум“ и Община Пловдив. Педагозите анализираха професионални ситуации, свързани с въвеждане на образователни иновации. Представени бяха практически насоки за проектно-базирано обучение и групова работа в часовете по задължителна подготовка. Сред дискутираните теми бяха мениджмънтът на класната стая на 21 век, как да мотивираме учениците, добавеното лидерство и развиване на умения, нужни на децата за успешната им реализация в едно високотехнологично общество.

В рамките на обучението бяха споделени добри европейски практики за организация на учебното пространство. Интерес предизвика видеофилм за образованието във Финландия, предоставен от членове на „Световен образователен форум България“ след организирано работно посещение в началото на месец април тази година.

Предстои издаване на сборник с добри практики на пловдивските учебни заведения, където  ще бъдат представени  обобщените дейности по проекта“ Иновативни училища“. Годишната инициатива на фондация „Световен образователен форум“ през ноември ще даде гласност на тези иновативните практики и постигнати резултати като организационен модел на промяна.

„Вярвам, че  иновациите в училище са верният път за промяна на средата в българското училище . Това е начинът да изведем най-доброто от всеки ученик, да  развиваме качества като гъвкавост, любознателност,  креативност, готовност за поемане на  лична отговорност и умение за работа в екип. Да не изискваме само усвояване на факти, а да  подготовяме учениците да се справят с предизвикателства под формата на групови задачи, казуси, проекти. Учителите трябва да бъдат подкрепени в  усилията им, за да развиваме заедно професионални общности от лидери. Тази моя увереност идва не само от обратната връзка от участниците в проекта “Иновативни училища“, но и от прякото ми участие в работата на Европейската асоциация на училищни директори два пъти  годишно“, каза директорът на ОУ „Райна Княгиня“ Мария Гайдарова.  Тя е официален представител на България в Асоциацията и учредител на „Световен образователен форум България“. Последната среща беше в Утрехт, Холандия през март, където се провдеде и конференцията „ 4D Лидерство“ на  Асоциацията на директори в Холандия“.

hdr