60 на сто от педагозите заявяват, че са били задържани със заповед на директора без да им е възложена конкретна дейност, сочат данните от анкета на образователния синдикат на „Подкрепа”

Учителите работят средно по 49 часа седмично при максимална норма по Кодекса на труда от 40 часа. Това сочат резултатите от анкета на образователния синдикат на „Подкрепа”. Част от педагозите заявяват, че им се е налагало да са ангажирани в училище и по 59 часа, което е увеличение с час за последните две години. Участниците в допитването заявят, че административната работа, която няма пряка връзка с учебната дейност, за този период също се е повишила с 3 часа и достигнала 15 седмично. 60 % от педагозите заявяват, че са били задържани в училище или детската градина със заповед на директора, без да им е възложена конкретна дейност.

След обобщението на огромния брой предложения, синдикат „Образование” отправя предложения към  МОН за намаляване на бумащината. Въвеждане на електронна документация, съкращаване на изискванията за учениците със СОП и броя на задължителните екипни срещи, докладите и справките, свързани с учениците в риск, талантите и изоставащи да се премахнат – това са част от исканията на педагозите.

Преподавателите настояват също да се ограничат документите за организиране на ученически пътувания, екскурзии и излизания извън двора на училището с образователна цел, да се премахнат задължителните доклади, които класните ръководители и учителите трябва да пишат в началото на учебната година, в края на всеки срок и при завършване на учебната година. Другото искане е за премахване на исканата документация при допълнителната работа с ученици през лятото. В предложенията до МОН се казва годишните тематични разпределения да бъдат само в електронен вариант, а анкетите за училищен тормоз да се провеждат от психолога или педагогическия съветник, който да движи процедурата по анализ, обобщаване и намиране на решения.

Синдикатът настоява за облекчаване на процедурите за наказания на ученици, отпадане на изискването преструктурирането на учебния материал да се извършва писмено и да се утвърждава от директора, в графиците да се вписват само класните работи, а не всички писмени работи.