zx450y250_2029916

Както учителите по останалите учебни предмети, така и преподавателите по информатика и информационни технологии скочиха срещу новите учебни програми. Причината е, че се отхвърля учебната дисциплина „Информатика”, а изучаването на „Информационни технологии” се свежда до минимум – по един час седмично в 8 и 9 клас и половин час – в 10 клас.

Недоумяваме защо във време, в което се говори за компютъризация във всички сфери на живота, за компютърно грамотни, умеещи и знаещи хора, които са част от новото информационно общество, отпада точно учебен предмет, свързан с дигиталната грамотност и бъдещата им реализация, пишат в отворено писмо до МОН и парламентарната комисия по образование преподавателите.

Повече от 20 години информатиката  се изучава като задължителен предмет, а усвоените знания и умения са свързани с всички предмети в учебния план – литература и езици, математика, социални и природни науки, технологии.

Преподавателите поставят въпроса кое налага отпадането на предмета, след като от Българската асоциация на софтуерните компании съобщават за голям недостиг  на работна ръка в бранша. Премахването на информатиката ще отнемане правото на учениците за да се явят на Държавен зрелостен изпит по избор с цел да използват оценката от него като входна за ВУЗ в страната или извън нея. Те няма да имат оценка и хорариум часове по тази дисциплина в дипломите си за средно образование. Предметът се добавя в списъка на матуритетните предмети от новия закон само за определени училища.

Информационните технологии са най-динамично развиващата се наука и липсата на обучение в 10, 11 и 12 клас ще доведе до неконкурентноспособност на децата, категорични са в отвореното си писмо учителите. Те настояват информатика да се изучава в 8, 9 и 10 клас по 1 час седмично, а информационните технологии от 8 до 12 като общообразователен  предмет.