Средната възраст на педагозите в детските градини е 59 години, 57 –за работещите в училище

DSCF5523

 

Едва 1% от учителите са на възраст до 30 години, тъй като младите хора отказват да изберат натоварена професия с ниско заплащане. Просветната система застарява – средната възраст на работещите в детските градини е 59 години, а 57 – за преподавателите в училище.

Тези данни изнесе на отчетно-изборна конференция на „Подкрепа” старият нов председател на секция „Образование” Юлиян Петров. Според прогнозите след 5 години 35 % от учителите ще бъдат в пенсионна възраст, а не е тайна, че учениците предпочитат по-близки до тяхната възраст педагози. В момента в системата на средното образование са заети 85 000 учители, а 23 750 са преподаватели във висшите.

Цифрите сочат, че за последната година класните стаи са напуснали 17 400 ученици. Отпадналите са основно от ромски произход, поради недостатъчна мотивация на семействата. Немалък е броят на ученици, които напускат страната с родителите си напуснали страната.

1407 ученици са отпаднали от клас само за първия срок на тази учебна година. Болшинството от учениците са престанали да посещават класните стаи по семейни причини – 902. Заради натрупани отсъствия 496 деца са напуснали образователната система, а слабият успех е причина едва за 9.

За миналата учебна година 3490 ученици са излязли от системата. Най-голям е броят на  отпадналите в Сливен, София,  Пловдив, Бургас, Варна. Най-често това са ученици в прогимназиален и гимназиален етап.