Съюзът на работодателите в средното образование настоява за кардинална промяна в съдържанието и организацията на националните външни оценявания и ДЗИ

За цялостна промяна във формата, съдържанието и организацията на националните външни оценявания и ДЗИ се обявиха от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Предложенията, взети на заседание на Управителния съвет на организацията на училищните директори, ще бъдат представени спешно в МОН.

Целта е всички изпити да бъдат максимално обвързани с необходимите за днешните ученици умения. Провеждането им да бъде концентрирано в края на учебната година, като за целта бъдат коригирани съответните наредби, предлагат от Съюза. Една от основните критики изобщо на висчки изпити в средното образование е, че те целят възпроизвеждане на знания, а не тестване на така нужните за съвременното общество умения и компетентности.

Апелът е промените да бъдат заложени още в следващата учебна година, когато 4-класниците вече ще учат до 15 юни. Учениците в 10 клас пък ще държат четири нови изпита, които ще дават свидетелство на тези с намерение да кандидатстват в друго училище. Що се отнася до 7 клас, въпросът, който поставят от Съюза, е защо се проверяват знанията само по български и математика, а останалите предмети се неглижирит. Логично е изпитите да тестват наученото през годината в рамките на учебния материал и всеки да може да се справи само от подготовката в клас. А в момента това е почти невъзможно без посещение на частни уроци.

На 2 септември ще бъде свикана национална работна среща на членовете на Съюза на работодателите, която ще обсъди проблемите преди старта на учебната година.

Във връзка с административната тежест в системата, от Съюза възнамеряват да изпратят становище до МОН за създаване на единна електронна платформа, която да обединява всички сегашни. В момента директорите са длъжни да работят с различни сайтове, страници и платформи, което изисква повече от 30 пароли и входове.