Учители преминаха двуседмично обучение в Ирландия и Великобритания, готвят се за Испания

IMG_9683

Новите технологии, традиционният учебник и бялата дъска могат да се използват заедно и обучението да бъде интересно и вдъхновяващо за учениците. Тази идея разработва в новия си международен проект СОУ „Софроний Врачански”. „Образование в пиксели“ се реализира по програма „Еразъм +“, КД 1. Създадените електронни уроци мотивират учениците, държат ги любопитни и стимулират желанието им да овладяват нови интересни знания.

Задачата на учителите, ангажирани с проекта, е да изградят система у децата как да учат, как да анализират получената информация и да развият уменията си за нейното използване. За целта е създадена електронна платформа, която съдържа онлайн материали по английски, български, математика, информационни технологии. Предвидени са и тестове, които обаче децата не да попълват сами вкъщи, а да работят върху тях в присъствието на учител, който да им помага да стигат до верните отговори.

Десет преподаватели от училището преминаха през двуседмично обучение в Република Ирландия и Великобритания. Групите обединяваха учители по различни предмети – английски, математика, география, история и информатика, владеещи чуждият език достатъчно добре, за да участват активно в обученията в Alpha College в Дъблин, Ирландия и Anglolangв Скарбъро, Англия. Курсовете преминаха на изключително високо ниво във водещите центрове за обучение на учители във всички сфери. Срещата с колеги от цял свят, и особено методите на преподаване, обогатиха и повишиха мотивацията на учителите за успешно и постоянно професионално развитие, споделя директорът Пенко Рисков.

Предстои и трето обучение в Малага, Испания през февруари 2016 година.

„Образование в пиксели“ има за цел да се даде равен шанс на всички деца до качествено образование. Проектът има амбицията да превърне допълнителното обучение в традиция за училището. Уроците могат да се посещават и от ученици, които не са от СОУ „Св. Софроний Врачански“, но желаят да бъдат ангажирани по полезен и интересен начин.