Запомнено като „плетеното” заради първата сграда от пръти и кал, ОУ „Св.св.Кирил и Методий” отличи за юбилея изявени ученици и учители

140-годишен юбилей отбеляза вчера ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ в Чешнегирово. Тържеството съвпадна с празненствата на читалище „Наука“, което пък навършва 135 години. Училището е запомнено като „плетеното”, тъй като първата сграда била направена от пръти и измазана с кал.

„До 1920 г. училището е било само начално, но с приемането на новия Закон за народното просвещение, с който се въвежда задължително седемго­дишно обучение за основно образование, в Чешнегирово се открива прогим­назия. В регистрационната книга на първия випуск са записани деветима ученици – 8 момчета и едно момиче, получили дипломи за основно”, върна се назад във времето директорът Кера Йорданова.

През 1925 година по инициатива на тогавашния кмет на селото Андон Янев  се полага основният камък на нова сграда, която обаче е засегната от Чирпанското земетресение, затова известен период от време учебните занятия са се водили на открито в местността “Дъбичките”. През есента на 1928 година е поставена първата училищна камбана, която известявала началото на учебния ден и събирала учениците.

През 1931/1932 учебна година се открива безплатна трапезария за бедни ученици,  издържана главно чрез доброволно събиране на продукти от населението и пари от самодейност. Организират се четения под името “Селско-народен университет”, където са изнесени реферати от  учители по въпроси на земеделието, история, география, гражданско обучение, религия.

Днес училището разполага със 7 класни стаи, кабинет по информационни технологии, две стаи за занимания по интереси, асфалтирана площадка, обновен физкултурен салон и столова, лекарски кабинет, дворно пространство за игра, отдих и спорт, нови санитарни възли. Към настоящия момент в него работят 16 педагогически специалисти.

По повод юбилея почетен плакет получиха 15 общественици, ученици и бивши педагози. С почетна грамота и лента „Отличник“  бяха удостоени 20 ученици от първи до шести клас.  Сред тях бяха 4-класничката Габриела Атанасова, чието есе „Ще обичам аз от сърце, таз земя и тоз народ“ й донесе първо място в национален конкурс, както и второкласникът Теодор Ангелов, станал трети в областния конкурс за рисунка на тема:“Водата е за всички“.