Природните науки трябва да вървят с изкуствата, за да имат децата право на избор на изхода, твърди зам.-председателят на Сдружението и директор на СУ „Любен Каравелов“ Славка Щерева

Сдружението на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика ще настоява пред МОН към абревиатурата за наука, технологии, инженерство и математика STEM да бъдат добавени и изкуствата. Решението бе взето на отчетно-изборното събрание преди дни на СУПРИМ.

„Искаме да се добави „А“ (art) към съкращението и да стане STEAM, защото смятаме, че природните науки и изкуствата трябва да вървят заедно като профили, за да може децата да имат право на избор на изхода, а да не са задължени да изучават само музика. След множество обсъждания решихме, че не е удачно да минаваме към професия, както стана с хореографията“, коментира зам.-председателят на Сдружението и директор на СУ „Любен Каравелов“ Славка Щерева. По думите й училищата с профилирано и разширено изучаване на музика вече са си извоювали място в национален мащаб и реализират добър прием.

Припомняме, че МОН предложи допълнителен стандарт за разширена подготовка по музика  за одобрение в МС. Това се случи след дългогодишни преговори на Сдружението на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика и Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография. В бюджета за тази година са заложени средства за индивидуално обучение по инструмент и вокално майсторство на учениците от 1 до 7 клас в училищата с профил „Музика”. Допълнителният стандарт е към единния разходен стандарт за издръжка на ученик. От Асоциацията продължават преговорите за стандарт за професия „Танцьор”.