Отчетите за постиженията на седмокласниците по български и математика трябва да са готови преди началото на учебната година, за да се набележат мерки за преодоляване на дефицитите

До началото на учебната година всички училища, които са провеждали национално външно оценяване по български език и математика, трябва да изготвят анализи на постиженията на седмокласниците. Целта е да се набележат мерки и да се планират дейности за преодоляване на дефицитите. От МОН са изпратили стъпки, по които следва се се отчитат резултатите.

Приема се, че дадено знание или умение е овладяно, ако 50% от учениците в групата са дали правилни отговори на задачите със свободен отговор и също толкова успешно са решили задачите с избираем. Училищата трябва да коментират какви са причините за задачите с ниски и с високи резултати и да обърнат сериозно внимание на учебното съдържание, което е затруднило седмокласниците. За математиката тази година, например, това е задача 19 а, която изисква разчитане на данни от графика. Учителите трябва да анализират каква част от учениците са успели да намерят общия брой на работещите по професиите. Тези, които не са успели да разчетат данните, съответно не са решили правилно и останалата част от задачата.

Що се отнася до теста по български език, от преподавателите по предмета се изисква да коментират резултатите от работата на учениците и уменията им да създават трансформиращ преразказ съобразно приложените критерии.

Всяко училище може само да определи в коя група, в зависимост от средния резултат, попада и в съчетание с постиженията от предходната година да определи очертаващата се тенденция в изоставане или напредък (-5; – 10; – 15 или +5; + 10; +15). Направените констатации се използват при планиране на дейности за преодоляване на дефицитите или запазване на постиженията.

Припомняме, че средният резултат за Пловдивска област по български език тази година е 51.50, докато за страната е 51.06. По математика учениците от региона са постигнали средно 36.70 при 36.33 на национално ниво.

Анализи на постиженията и дефицитите трябва да бъдат направени и за държавните зрелостни изпити.