Маските ще са задължителни в учебни заведения, магазини и молове, ако областта попада в етап 2 по ниво на заболеваемост, предвижда актуализираният Национален оперативен план за справяне с COVID-19

Маските ще са задължителни в училища, магазини и молове, ако областта попада в етап 2 по ниво на заболеваемост. В последния етап 4 пък ще се преустановява присъственото обучение в училища, университети, както и посещенията в театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др. Това предвижда актуализираният Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, който МС прие вчера.

В Плана са определени общо 5 етапа, както досега, като за всеки са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво.

Етап 0 – препоръка за маски

При етап 0 – на слабо разпространение на ковид, когато няма натоварване върху здравната система – няма да се налагат сериозни мерки. Препоръчително ще е носенето на маски на закрито, особено в лечебни заведения и в обектите за предоставяне на социални услуги, градски транспорт, както и спазването на физическа дистанция от 1,5 м, хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, работа от вкъщи по преценка на работодателя. В случай на поява на нов вариант на коронавирус с първоначални данни за висока заразност ще се изисква документ за ваксинация, преболедуване или изследване за ковид от всички пристигащи от засегнати от новия вариант държави.

Етап 1 – задължителни маски в болници и филтър в училища

При етап 1 – на нарастване на интензивността в разпространението на ковид и увеличаване на заетостта на болничните легла – става задължително носенето на маски в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които риска от заразяване е висок, също както спазването на дистанция, мерки за дезинфекция, редовно проветряване и работа от разстояние при възможност. В детските градини ще се прави засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за ковид и други остри заразни болести, също както и в училищата и социалните домове за деца и възрастни.

Етап 2 – маски в магазини и училища, ограничения в броя на хората в молове

При етап 2 – на епидемичен подем и трайна тенденция за увеличаване на заетостта на болничните легла – носенето на маски става задължително на закрито в училища и университети, в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както по време на различни образователни, спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора. Сертификат за ваксинация, преболедуване или изследване за ковид ще се изисква за пристигащи със самолети от държави с епидемично разпространение на ковид с нива на 14-дневна заболеваемост над 400 на 100 000 население. В търговските обекти няма да се допуска повече от 1 човек на 8 кв. м, свижданията в лечебни заведения и в специализирани социални институции се ограничават. Ще се ограничават също извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи, няма да се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

Етап 3 – маски и на открито, тестове за учениците, онлайн при 20% отсъстващи ученици

При етап 3 – на епидемично разпространение на ковид, при което се отчита натоварване на здравната система – маските стават задължителни и на открито при организирано или спонтанно струпване на хора, а от вкъщи следва да работят 50% от персонала. Сертификати за ваксинация, преболедуване или изследване ще се изисква от пристигащите през сухопътни и водни гранични пунктове от държави с епидемично разпространение на ковид с нива на 14-дневна заболеваемост над 500 на 100 000 население.

Свижданията в лечебните заведения и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни ще се преустановяват. В училищата и социалните институции ще трябва да се правят тестове. В този етап следва да се преустановяват групови дейности, които не са с професионален характер, както и присъственото обучение в училищата в отделни населени места и области при достигане на 20% отсъствие на ученици и/или персонал. Ще се ограничават масовите мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други), както и дейностите на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др. Ще се ограничава и присъственото обучение в университетите – с въвеждане на групова организация и неприсъствени занятия.

Етап 4 – затварят училища, университети, театри, кина, ресторанти

При етап 4 – на епидемичен пик и претоварване на здравната система – работата от дистанция става задължителна за над 50% от персонала на дадена фирма (при възможност), като за критичните инфраструктури и лечебните заведения ще се изготвят планове за непрекъснатост на работния процес. Сертификати ще се изискват за всички пристигащи в страната. Ще се преустановяват: присъственото обучение в училищата и в университетите, масовите мероприятия (посещения на спортни, културни и други), дейностите на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.