Директорите трябва да проведат процедурата, съгласно промените в Закона за енергетиката, се казва в писмо на министър Теменужка Петкова

Учебните и детските заведения ще купуват електроенергия от свободния пазар на ток от октомври. Това предвиждат промените в Закона за енергетиката, според които всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електроенергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка при оптимални за тях условия. Става дума за държавни и общински институции, към които попадат училищата и детските градини, нред с търговските дружества и предприятия.

Директорите на учебните и детски заведения трябва да проведат процедура за избор на доставчик. Това се казва в писмо на министър Теменужка Петкова до областните управители, с което вече са запознати и директорите.

Дава се преходен период до 30 юни 2021 година. До тази дата потребителите ще могат да останат при досегашния краен снабдител, но в качеството му на търговец на електрическа енергия на свободния пазар, подписвайки нов договор с него.

До края на тази година Комисията по енергийно и водно регулиране ще създаде платформа, на която ще публикува ежемесечно оферти на всички търговци на ток.