Центърът може да бъде създаден в едно или няколко помещения

Всички 2 271 държавни и общински училища у нас могат да участват за безвъзмездно предоставяне на средства по процедура „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвидената финансова подкрепа за образователните институции е близо 535 млн. лв.

Министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов подчерта, че процедурата не е конкурентна и за всички са предвидени средства.

Директорът на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов уточни, че отделните училища, в зависимост от броя на учениците през последните три години, ще бъдат финансирани със суми от 50 000 до 600 000 лв. Основната цел е да се повиши интересът към науката и научните изследвания.

Ангажимент на учителския колектив е сам да определи направленията в центъра за природни науки, да избере подходящото оборудване и да опише проектната си идея в концепция за изграждане на училищна STEM среда. Центърът може да бъде изграден в едно или няколко помещения (препоръчително е на един етаж, но се допуска и изграждането му на различни етажи в училището) или да бъде обособен в рамките на едно помещение. Решението е изцяло на училището.

Средствата за училищата, които са изградили STEM по националната програма, са увеличени спрямо варианта на концепция, предоставен за обсъждане през октомври 2022 г. Без да се намалява финансирането на останалите училища, сега те ще получат 70% от стойността на средствата, определени за категорията училища, в която попадат.

Участието в процедурата преминава в два етапа. Първият е за одобрение на концепция за изграждане на STEM среда. Тук са определени три срока в зависимост от категорията, в която попада училището. Ако е с до 200 ученици, срокът е до 21 юни. Училищата, които имат от 201 до 400 ученици, могат да кандидатстват до 19 юли, а тези с над 400 – до 21 август. Вторият етап е за подаване на цялостния пакет от документи пред Изпълнителна агенция „Програма за образование“. За училища до 200 ученици срокът е до 21 август, тези с от 201 до 400 ученици – до 19 септември, а училища с над 400 – до 19 октомври. Подаването на концепции и документи става по електронен път през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 г.