Висшето училище привлече 100 участници на международна конференция за изследване на протеини

Университетът по хранителни технологии в Пловдив беше домакин на 13-та Международна конференция за изследване на протеините. Във форума, който се проведе онлайн, взеха участие 100 учени от цял свят, в това число от Индонезия и Индия.

Главната заслуга университетът да се превърне за три дни в център на науката за протеините и на биотехнологиите в света е на проф. Алберт Кръстанов, ръководител на катедра „Биотехнология“. Благодарение на неговия авторитет и успешното представяне на УХТ пред Европейската асоциация по приложна биокатализа в Брюксел, на висшето училище беше предоставена възможността да бъде домакин на събитие от толкова висок ранг.

В рамките на конференцията беше дискутирана темата за новите технологии и възможностите за „уляване“ на въглеродните емисии, която е в пряка връзка с успешната борба с климатичните промени. Презентиран беше принципно нов подход, който включва ензими, вместо неорганични средства, катализатори и др.

Представени бяха и възможностите за получаване на нови протеини (ензими), несъществуващи в природата и създадени изкуствено, с чиято помощ да се създадат нови лекарствени препарати за различни болести – Паркинсон, Алцхаймер, амиотрофична латерална склероза и COVID-19. Освен това участниците коментираха възможността чрез изследване на протеините в плазмата на човека, за да се установят много рано тези болести.

„За тях е известно, че прогресират необратимо и навременната диагностика има ключово значение за забавянето на болестния процес и за запазване на по-високо качество на живот“, заяви проф. Кръстанов.

Той съобщи, че на форума са били представени фундаментални изследвания по структурата и функциите на протеините в живата клетка, както и нови технологии за получаване и приложение на имобилизирани ензими. Друга голяма тема за учените е свързана със стабилизирането на протеините.