Домакин на Международната научна конференция е Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство

Media-71005-pic

Учени от 6 държави ще обсъждат иновациите в областта на изкуството. Домакин на Международната научна конференция, която ще се проведе на12 и 13 октомври е Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. За участие във форума „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ са регистрирани повече от 50 гости от  Германия, Израел, Русия, Украйна, Румъния, Полша и България.

Сред лекторите са проф. Гжегож Кужински – ректор на Музикалната академия „Карол Липински“ – Вроцлав, Полша, проф. Таня Вендрова от Академията за музика и танц в Израел, проф. Гергана Панова-Текат от Университета по етнология и фолклор Фолкванг, Германия и проф. Инна Федотенко от Тулския държавен психолого -педагогически университет,  Тула – Русия.

От българска страна с научни разработки ще участват представители от Национална музикална академия, Софийския,  Великотърновския, Пловдивския, Нов български и Югозападен университет, училища и организации.

Реализацията на форума е резултат от обединените усиля на български и чуждестранни учени в областта на музиката, хореографията, изобразителното изкуство и педагогиката.