На откриването на 12 октомври ще има и фирмено изложение на компании от бранша

219 учени от 16 страни ще вземат участие в мащабна научна конференция по химия, организирана от Пловдивският университет. За 11-и пореден път Химическият факултет ще се проведе събитието, което се открива на 12 октомври в парк-хотел „Санкт Петербург“. В първия работен ден на форума ще има и фирмено изложение на компании от бранша.

„Въодушевени сме, защото форумът ни набира популярност и значение. Ще се съберем колеги от цялата страна. От чужбина ще дойдат и наши традиционни партньори, с които от години поддържаме активно сътрудничество. Това са учени от Австрия, Великобритания, Испания, Франция, Турция и Полша. Постижение за нас е, че за първи път към конференцията проявиха интерес и учени от Русия, Унгария, Пакистан, Нигерия, Саудитска Арабия, Индия и Алжир“, коментира деканът на Химическия факултет доц. Веселин Кметов.

Той допълни, че 413 имена присъстват в авторския индекс на изпратените за участие в научния форум разработки, което е доказателство за интернационалното значение на химията като наука.

В двата работни дни ще бъдат изнесени 12 пленарни доклада, 26 доклада по секции и над 130 постерни презентации.

„Химията е в основата на развитието на важни сектори: здравеопазване, екология, енергетика, агробизнес и храни, електроника и  нови материали и какво ли още не. Днес все по-ясно се откроява необходимостта от експерти химици – те са „властелините на материята“. Но по-важно е да осигурим нужното високо ниво от компетенции на тези експерти, за да могат те, управлявайки материята, да способстват за просперитета на обществото и да спомагат за запазване на природата и здравето на хората“, подчертава доц. Кметов.