Пловдивският филиал на Техническия университет спечели 120 000 лева от Националния фонд за научни изследвания

Нов начин за спектрално управление на лазерите. Върху неговото създаване ще бъдат насочени усилията на екип учени от пловдивския филиал на Техническия университет, който спечели финансиране от Националния фонд за научни изследвания на стойност 120 000 лева. По този начин вузът ще реализира общо два от  одобрените за 2017 година девет проекта за цялата страна.

Работата по проекта „Оптични квантово-електронни елементи и устройства на основата на клиновидни интерференчни структури за лазерната и оптоелектронната техника, оптичните комуникации, метрологията и спектроанализа“ вече стартира.  В него водеща роля имат четирима учени от пловдивския филиал на вуза, включително двама докторанти, а партньори са трима учени от Института по електроника на БАН. Към екипа се присъединяват  още петима от Института по оптика и оптични материали.

„Нашият принос към фундаменталната наука ще се състои в това да се намесим в светлинния спектър на лазерния лъч, да го накараме да се мени и да постигнем принципно нова база на управление на спектъра на излъчване на лазерите“, обясни ръководителят на екипа проф. Марин Ненчев, който оглавява изследователската лаборатория по квантова и оптоелектроника във филиала.  Втората задача по проекта е свързана с комуникациите и по-точно с формиране на канали в комуникационните системи.

„Когато вкарваме в един оптичен кабел много вълни, те трябва да се „уплътнят“ и нашият уред прави това наслагване на входа. На изхода уредът има друга функция – да ги раздели и вълните да  отидат към съответния приемник“, обясни проф. Ненчев.

Третото направление на проекта е свързано с използването на лазера за анализ на вещества.  Дори от разстояние чрез уреза може да се „надникне“ в затворени пространства и да се определят веществата, които се съдържат в тях. Чрез лазерния лъч от устройството може да се види дали в един контейнер има метали, какви са те, има органични вещества. Така могат да се контролират замърсявания, да се прави анализ на храни и напитки.

Очакванията на учените са, че устройството ще предизвика интереса на българските оптичните фирми , както и на  Института по специална оптика в БАН.