Целта на 3-годишния проект на пловдивския филиал е роботите да навлязат по-успешно в индустрията и социалната среда

Международен екип от 11 учени, ръководен от зам.-директора на пловдивския филиал на Техническия университет доц. Никола Шакев, стартира 3-годишна програма по създаване на прагматични знания на роботите, така че да могат да работят и “живеят” заедно с човека. Проект “Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство” е спечелил 90 000 лева от Фонда за научни изследвания.

“Съвместната работа на роботи с хора или на роботи с роботи в едно общо пространство е много интересна и перспективна. Досега от съображения за безопасност на човека индустриалните роботи работят в отделени клетки. В тях човекът няма достъп. Принципът е: или човекът ще работи, или роботът ще работи, но не и двамата заедно. Новата концепция, която тласка роботиката напред, е споделената работа на човек и робот. Това предполага роботът да бъде екипиран с множество сензори, които да пазят човека и да го “разбират“. Начините на комуникация между човек и робот се променят много. Операторът може с побутване или отместване на робота да му покаже, че в момента работата на човека е по-важна и той да се отдръпне. Други начин на комуникация, на които искаме да обучим роботите, е чрез жестове. Целта на проекта е роботите да навлязат по-успешно в индустриата и в социалната среда. Това е неизбежна перспектива, която, за да се случи, трябва да се решат чисто технически, но и фундаментални проблеми”, обяснява предизвикателствата пред учените доц. Шакев.

Важна част от проекта са така наречените интелигентни поведения – роботът да изпълнява не фиксирани, а задачи от високо ниво. Например командата “следвай този човек”. Той трябва да го разпознае сред група хора и да го следва, без да се обърка.

Учените ще разработват научни подходи, с които да бъдат управлявани роботите и да бъдат влагани интелигентни алгоритми за управление.

След три години екипът от 8 български, двама чешки и един полски учен ще трябва да представи програми, алгоритми, софтуер, които да демонстрира на роботите в Техническия университет. Научните резултати  ще бъдат публикувани, но авторските права остават в Техническия университет.