SONY DSC

Експерти от 37 страни обединяват усилия по европроект „Добрият брат“, в пловдивския филиал на вуза създават база данни на видео и аудио сигнали

Лабораторията по биомедицинско инженерство в пловдивския филиал на Техническия университет  се включи в четиригодишния европейския проект „Добрият брат“, чиято цел е изграждане на система за подпомагане на възрастни самотни хора. Участници в него са 70 научноизследователски центъра, университети, индустриални компании, социални организации, експерти по етика и право от 37 страни.

„Общата цел е по-добро качество на живот на възрастни хора, живеещи самостоятелно. Става дума за използване на комуникационни технологии, базирани на аудио и видеонаблюдение. Технологиите трябва да помогнат за мигновено откриване на проблеми със здравния и физически статус. Например, ако на възрастен човек му прилошее и падне в къщи, изкуственият интелект веднага да прецени и да намери помощ“, пояснява ръководителят на лабораторията в ТУ проф. д-р Галидия Петрова.

Проектът трябва да създаде стандарти, към които да се придържат бъдещите създатели и участници в системите за наблюдение. Специалистите по етика и право ще задават ограниченията, за да не се нарушава личното пространство.

В Техническия университет вече са започнали експерименти за уточняване на критичните места в един апартамент на възрастен човек, който живее сам. Научните работници поставят 6 инфрачервени камери с ниска разделителна способност, така че да не може да се разпознава лицето на човека.

„Техническото решение, което изработваме, трябва да бъде евтино, лесно да се включва и интегрира със съществуващи структури, да дава възможност да се увеличава безпроблемно броят на наблюдаваните. С помощта на нашата система ще можем да откриваме и промени в поведението, вследствие на деменция, както и нуждата от рехабилитация. Ще създадем база данни на видео и аудио сигнали от нашите наблюдения, които след това ще могат да се ползват от различни изследователи“, поясни проф. Петрова.