Новите пограми по религия и предложение за въвеждане на учебен материал за българските светци и светини обсъждат на Международна научна конференция, организирана от ПУ

Предизвикателството пред преподаването на религия в светските училища на 21 век ще обсъждат експерти на Международна научна конференция “Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции”. Тридневният форум се открива на 15 ноември в залата на Общинския съвет.

Конференцията е организирана от катедрата по теология към Философско-историческия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“ и е финансирана е Националния фонд за научни изследвания. Тя ще събира представители на академичните среди (теолози, педагози, философи), с духовници от няколко православни църкви и с експерти в областта на образованието от национални и регионални институции, както и с учители по религия, млади учени и докторанти. Чуждестранните участници са от  Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия.

Основна тема на конференцията ще бъде начинът, по който преподаването на религия може да бъде интегрирано в съвременния модел на българското образование – както в началното и средното училище, така и в университетите. Неуспешните опити за въвеждане на обучение по религия през последните близо три десетилетия и крайно поляризираните мнения в българското общество по темата ще бъдат отправна точка на докладите и дискусиите.

Главният експерт от МОН Коста Костов ще представи новите програми по религия, а докторантът от Великотърновския университет Недялка Ямакова ще предложи въвеждане на учебен материал за българските светци и светини. Изобразителното изкуство в помощ на учителя по религия е темата, която ще представи гл.ас. Адриана Любенова от Пловдивския университет.

Практически опит от класната стая ще споделят преподавателите от  пловдивското СУ „Константин-Кирил Философ“ Десислава Кръстева, Класимира Брайкова и Красимира Йорданова.