Втора национална среща на ученическите съвети ще се проведе в Пловдив на 10 и 11 ноември. Откриването на събитието ще се състои на 10 ноември в 10 часа в Дом на културата „Борис Христов”.

След успешното провеждане на първата среща през април 2022 г. и учредяването на Национален ученически парламент (НУП), втората има за цел да продължи и надгради инициирания от учениците диалог между с институции, отговорни за формиране на младежки и образователни политики.

120 ученици от цялата страна, активни членове на ученическите съвети и парламенти в своите училища, в срещата ще се включи заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова, експерти от Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавна агенция закрила на детето, както и директори на училища, представители на УНИЦЕФ, Национален младежки форум, Български младежки делегати към ООН и други.

На срещата ще се постави началото на задълбочена работа по пет приоритетни области, припознати за съществено важни за учениците: борба с насилието в училище, доброволчество и гражданско участие, дигитално образование, външно оценяване, развитие на ученическото самоуправление.

Повече за Националния ученически парламент:

https://www.studentcouncilbg.org/

Програма на събитието:

https://drive.google.com/file/d/1fZDd1a9MPYmsgWWE284pV2zOtwKnhbU7/view?usp=sharing