До 11 януари директорите трябва да представят предложенията за план-приема, но списъкът със защитените от държавата специалности липсва

gallery2013-05-09-12-37-31

Втора поредна година училищните директори чакат Наредбата за защитените професии, но и сега ще бъдат принудени да правят план-прием без списъка на специалностите, които държавата подкрепи, заради нуждите на пазара на труда. До 11 януари школските шефове трябва да представят в Регионалния инспекторат по образование предложенията си, обосновани след стиковка с браншовите организации.

Защитените професии се приемат с акт на Министерски съвет и се актуализират ежегодно в края на октомври. Понятието бе въведено в Закона за професионалното образование, приет през лятото на 2014 година. Защитена професия на практика означава обучението на кадри да бъде съобразено с изискванията на бизнеса. Предложенията за дадения регион могат да отправят министерства, общини, синдикати, отраслови организации и образователни структури, а утвърждаването се извършва с решение на МС. В момента дефицитни са професии като стругари, заварчици, фрезисти, асансьорни техници, дърводелци, сочи статистиката. Закон има, но липсва наредба, така че реално никой не предлага защитени професии, обучението по които се поема от държавата, независимо колко желаещи има. В другия случай, ако за дадена паралелка не се съберат миним 18 ученика, тя не може да бъде разрешена.

Обувно производство и десенатор на текстил са специалностите, които би предложила като защитени Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил. Според директора Златка Алджераби обувното производство в региона има нужда от кадри, тъй като браншът се развива бурно, но никой млад човек не искал да усвоява тази нелека професия. Реставрация на мебели и дърворезба са професиите, които иска да предложи като защитени Професионалната гимназия по дървообработване. Асансьорните техници също да влязат в списъка е искането на Професионалната гимназия по битова техника, заради огромната нужда от подготвени кадри. Гимназията по машиностроене ще настоява да бъдат включени заварчиците.