Техниката е за деца в неравностойно положение, дарена от Националния системен интегратор „Информационно обслужване“

Осем училища от Пловдив област получиха 40 броя лаптопи и настолни компютри от Националния системен интегратор  „Информационно обслужване“. Техниката пристигна като коледен подарък за деца в неравностойно положение от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица, ОУ „Христо Ботев“ – с. Дълго поле, ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово, ПГ „Златю Бояджиев“ – Брезово, ОУ „Георги Караславов“ – Първомай, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Куртово Конаре, ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Буково и ОУ „Христо Смирненски“ – с. Житница. Компютърните конфигурации са с лицензиран и адаптиран за училищна дейност софтуер, предоставен от Министерството на образованието и науката.

Дружеството дари общо 347 преносими и настолни компютри на 69 училища от цялата страната в помощ на учебния процес в условията на въведеното извънредно положение. Целта е учениците да се включат в дистанционното обучение и да не изостават с учебния материал.

“Информационно обслужване” АД периодично дарява компютърна техника на деца в неравностойно положение с идеята за равен достъп до образование на всички деца.