В продължение на 10 дни гимназистите ще влизат в часове по теория и практика, след седмица пристига нова група за едномесечна практика от Чехия

Ученици от Частна професионална гимназия по електроника и електротехника в Португалия избраха Пловдив, за да повишат уменията си по специалността. 10 младежи пристигнаха за двуседмична мобилност в ПГ по електротехника и електроника, където ще посещават часовете по теория и практика. Гимназистите са от специалност „Електротехника и електроника” и още в първия ден заявиха, че са изумени от базата на училището домакин и модерно обзаведените зали и лаборатории. За разлика от българската образователна система, в Португалия професионалната подготовка започвала в 11 клас, така че нашите ученици се оказали доста по-напред в професионално отношение и показали немалко нови неща на гостите си. В програмата на португалците са включени посещения в „Либхер”, ЕВН, BTL и „ИМЕСА”, с които ПГ по електроника има сключени партньорски договори за практика. Целта е чужденците да се потопят в реална работна среда, да решават казуси от практиката, за да видят какво е приложението на изучаваната от тях специалност. На място в компаниите те ще се срещнат и с наши ученици, които стажуват във фирмите.

Миналата година преподаватели от ПГ по електроника осъществиха учителска мобилност в Португалия, откъдето сега посрещат ученици. Тази година ТЕТ-ът, удостоен с Харта за мобилност, отбелязва 20 години международна проектна дейност. Юбилеят ще бъде официално честван на 13 май. На него ще присъстват и ученици от Чехия, които ден преди това пристигат на едномесечна производствена практика. В рамките на стажа си тук те ще работят и във фирма „Милара”.