Ученици от Професионална гимназия по туризъм „Асен Златаров“ ще продължат да стажуват и през следващата година в общински институт „Старинен Пловдив“ с удължаване на менторската програма и през 2024 година.

През февруари тази година двете институции подписаха споразумение за партньорство за провеждане на културни и образователни инициативи в сферата на туризма. В резултат на това  се проведе петмесечен обучителен курс на ученици от гимназията. Те се запознаха с управляваните от института обекти, спецификата на обслужването им, методите при изнасяне на беседи и турове, с политиката за опазване на културното наследство. Освен знания, свързани с ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност, гимназистите се запознаха отблизо и с емблематичните забележителности под управление на института – възрожденски къщи, постоянни експозиции, Епископска базилика на Филипопол, Малка раннохристиянска базилика.

През юли учениците проведоха производствената си практика в института, като усвоиха изнасяне на беседи, предлагането, продаването и разпечатването на различни типове маршрутни билети, процесите при инвентаризация на къщите.