Гимназията започна изпълнението на два проекта по „Еразъм+“, учителите ще подобряват уменията си за прилагане на модерни технологии в обучението

Ученици от Професионалната гимназия по механотехника ще практикуват в реална работна среда в Сарагоса. Мобилностите са заложени по проект„Крачка напред към кариерното развитие“, в който ще вземат участие ученици от специалностите “Автомобилна мехатроника” и “Автотранспортна техника”, придружавани от учители по професионална подготовка. Надеждата е да не настъпят усложнения, свързани с епидемията от КОВИД-19, което да попречи проектът да се реализира в неговата цялост.

„Очакванията ни са, че проектът ще направи специалностите, които предлагаме, по-привлекателни за младите хора и техните родители, ще даде възможност за внедряване на иновации в професионалното обучение с цел по-висока конкурентноспособност на учениците, както и да улесни прехода от образователната система към трудовия пазар“, коментира директорът Анета Чилингирова.

Мобилността е предвидена в края на учебната 2020/2021 година, но още през септември започват дейностите за подбор, подготовка и подобряване на езиковите умения на учениците. Те ще бъдат оценявани по успех, индивидуални изяви, чуждоезикови компетентности и мотивация за участие в проекта.

Гимназията започна изпълнението и на втори проект по „Еразъм+“. „Мисия Успешен Учител – Ученето е Живот!” предвижда квалификации на преподаватели от ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ в две европейски държави – Италия и Испания.

Избраните курсове ще усъвършенстват компетентностите на учителите и ще подобрят уменията им за прилагане на модерни технологии в процеса на обучение. Планираните  дейности са насочени към развиване на професионалните умения на участниците, иновативни подходи, управление на виртуална класна стая, методи, базирани на ИКТ. Дейностите стартират през октомври.