„Фамилни имена на българите, мотивирани от названия на професии и занаяти“ бе темата на изследователския проект на Катерина Прончева и Велислав Борисов

Голямата награда на Националния изследователски форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ спечелиха десетокласници от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Събитието се организира от Община Русе, РУО-Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Сдружение „Културни пространства“. Форумът си поставя за цел да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност. В него могат да участват ученици, студенти, млади специалисти и учители.

За втора поредна година за най-добър изследователски проект бе обявен този на Велислав Борисов и Катерина Прончева. Темата, по която са работили учениците и техният научен ръководител Невена Ичевска е „Фамилни имена на българите, мотивирани от названия на професии и занаяти“. Техен научен консултант е проф. д-р Диана Благоева от Института по български език при БАН. Учениците събрали над 1500 фамилии, свързани със занаяти и професии и ги анализирали.

Младите изследователи обясняват, че съществуващите у нас фамилии са доста разнообразни и най-често са мотивирани от: лични имена /Йорданов/, названия, свързани с професии /Даскалов/, занаяти /Абаджиев/, култура /Газетаров/, религия /Попов/, бит /Сайбиев – добър стопанин/, качества на характера /Айнаджиев – хитрец/, физиология /Пелтеков/, населени места  /Калоферов/, социално положение /Чорбаджийски/, история /Комитов/, изкуство /Гайдаров/, флора /Върбанов/, фауна /Гълъбов/ и др. Групата, която избрахме за изследване, е най-многобройната сред гореспоменатите.

Тезата на гимназистите е, че в наше време семантиката на доста от тези фамилии е неизвестна за носителите им. Доказват го чрез проведена анкета, в която участват 92 души на възраст от 14 до 82 години. Анкетата се състои от 10 въпроса. Всеки от тях съдържа името на известна българска личност, занаята или професията, стоящи зад съответната фамилия, и 4 възможни отговора, един от които верен. Ясно се откроила зависимостта между възрастта на анкетираните и знанията им по темата. 65% от отговорите, доказващи познания, се оказали в групите 44-60 години и 61-82 години. Останалите отговори от същата категория, получени от другите две възрастови групи, са по-скоро изключения.

Миналата година те се представиха с тема за названията за облекло от Речника на Найден Геров.

В тазгодишния форум се включиха над 100 участници от цялата страна, а също така от Тракийски научен институт – филиал Варна и Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“. Те представиха 53 проекта от областта на литературата, изкуството, историята, както и с интердисциплинарен характер.