Видяха на място какво е европейски пазар на труда и се ориентираха за бъдещата си реализация, казват ръководителите на двуседмичната практика в Брага

Ученици от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” правиха лога, плакати и рекламни брошури за реални компании в Португалия. В продължение на две седмици миналите през прецизна селекция момчета и момичета имаха шанса да се потопят в бизнес среда и да работят по задания и казуси на IT фирми, компании от леката промишленост и от сферата на услугите. 20 ученици от  специалностите „Системно програмиране” и „Компютърна графика”, разделени в 8 екипа, развиваха умения по проект „Професионалната пригодност на IT специалисти към реалния трудов пазар като част от европейската ни идентичност”. Целта на проекта е да подобри практическата им подготовка и да повиши тяхната инициативност на пазара на труда у нас и в чужбина.