На финала участниците в обучението получиха сертификати.

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН и гимназията проведоха четвърто училище EEOBSS

На финала участниците в обучението получиха сертификати

С методи за изследване на Земята от Космоса се запознаха ученици от Математическата гимназия в рамките на четвъртото училище ЕЕОBS, организирано от секция “Дистанционни изследвания“ на Института за космически изследвания и технологии  при БАН.  Ученици от 9-ти до 12-ти клас научиха повече за спецификата на дистанционните изследвания  от лектора проф. Гаро Мардиросян, разгледаха различните спътникови орбити, както и спътниците, използвани за наблюдение на нашата планета .

Каква е разделителната способност на спътниковите изображения и основните принципи на визуална интерпретация и обработка учениците научиха от презентацията на доц. Лъчезар Филчев.

Най-атрактивната част от обучението беше практическо занимание в една от компютърните лаборатории на гимназията, където участниците в проекта изследваха спътникови изображения и метаданни на спътникови с помощта на програмата LEOWorks ,разработена от Европейската космическа агенция .

На финала учените представихаGPS и GNSS системите, както и приложението на InSAR метода в геофизиката и сеизмологията.