Проектът  „Да направим достъпно културно-историческото наследство” е подкрепен от ЮНЕСКО по повод 60-годишнината от присъединяването на България

ss (2016-07-07 at 04.45.19) (2)

Ваканцията е време за разпускане, но само за някои. Ученици от Математическата гимназия работят върху проект за създаване на историческа 3D игра. Първоначално ще бъдат включени пет емблематични обекта от Пловдивско, като един от тях е Малката базилика.  Една от основните цели на проекта е скъсяване дистанцията между научните открития и учащите се с използване на нови способи за опазване, съхраняване и популяризиране на историческото и културно наследство и обогатяване на мултикултурния обмен.

Какъв е принципът? Играещият получава въпрос на екрана на компютъра, след което започва да търси скрити артефакти за съответната историческа забележителност. Когато ги събере, получава нужния брой точки.

Програмното изработване на компютърната игра включва подготовка на богат набор от тестови въпроси, които не трябва да се повтарят – т. е., преминати веднъж, те да стимулират учениците да опитват многократно, чрез различни исторически ситуации и сюжети,  да сглобяват артефакти.  Предвиждат се различни форми на компютърна анимация.  Тестването на знанията включва намиране на исторически обекти на карта на областта, затова в момента се работи върху заснемането им. Играта ще бъде така програмирана, че участниците не само да отговарят на въпроси, но и да разрешават загадки, с възможности да се обогатява и разширява.

Сега учениците правят 3D модели на забележителности, като ги възстановяват в оригиналния вид, в който някога са били. Това прави възможно и несъществуващи към момента обекти да бъдат „изградени” наново в автентичната им форма. Това предполага де бъдат включени по-малко популярни обекти, които не са туристически атракции. Едната група ученици работи върху моделите, други прави текстурите, третите програмират, а четвъртите са отговорни за дизайна.

Проектът  „Да направим достъпно културно-историческото наследство”, който ОМГ реализира, е подкрепен от ЮНЕСКО по повод 60-годишнината от присъединяването на България. Целта е да въвлече подрастващите в историята и културното наследство на Тракия чрез използване на модерни, близки до тях форми, като компютърна игра за миналото на родния край.

В по-нататъшното развитие на проекта е заложена организация на турнир върху играта.  Победителите на училищно ниво получават предметни награди и право да участват в заключителния общоградски турнир „Пловдив НАЙ- Играй и опознай!“

Предвижда се също училища да поемат патронаж  над исторически обекти.  Учениците с  най-висок резултат от турнирите, ще получават правото  да поемат патронаж над определени забележителности, които до този момент не са се радвали на широка популярност и грижи от страна на държавата или общината. Това включва  чистотатата и реда, поставяне на информационни знаци (табели), обучение в елементарни екскурзоводски умения, свързани с обекта и миналото на Пловдив.