Насочваш смартфона си към кода и в ръката ти “оживява” литературната творба, обяснява преподавателят от СУ “Св.св.Кирил и Методий” Милена Симеонова – двигател на инициативата по повод Националната седмица на четенето

Десетки QR кодове заляха фоайето и коридорите на СУ “Св. св. Кирил и Методий”. Инициативата е част от Националната седмица на четенето, а във всеки код учениците можеха да намерят различно произведение от българската и световната литература. Състезателният елемент се допълваше от ежедневните задачи към текстовете, поставени от преподавателите Милена Симеонова и Диляна Шехова. Учениците се надпреварваха да направят пълен списък на произведенията, както и да открият специална информация, посветена на наближаващите коледни празници.

“Лесно е като детска игра – просто насочваш смартфона си към кода и в ръката ти “оживява” литературна творба. Учениците се забавляват да “ловуват” кодове и не осъзнават колко много са научили в това време”, разказа Милена Симеонова, като допълни, че телефоните не пречат на учебния процес, а напротив – могат да го улеснят, да го направят по-забавен и да по-достъпен за учениците. Тя е на мнение, че технологиите могат да бъдат в помощ на учителя, когато учениците ги използват мотивирано и контролирано.

Като мост между бъдещото с неговите модерни технологии и традиционните ценности от миналото във фоайето на училището бяха изложени изработени от учениците т.нар. заглавки, характерни за средновековните писмени текстове.

Като училище в облака СУ “Св. св. Кирил и Методий” активно използва модерните начини за споделяне и съвместна работа между учители и ученици. Всеки ученик получи на училищния си имейл анкета, която трябваше да представи отношението му към книгите и четенето.

Повече от половината ученици споделиха, че за тях четенето е удоволствие, а не задължение.

В проведения конкурс “Най-добър четец” учениците от начален етап получиха награди за първо, второ и трето място.