Най-много внедряват нови технологии или въвеждат нови предмети, симулации и модел на обърната класна стая отчетоха в анализа на резултатите от иновативните практики

Благодарение на новите методи в преподаването иновативните училища по-лесно привличат учители по чужди езици и информационни технологии, а техните ученици имат и по-високи резултати на националните външни оценявани след IV и след VII клас, както и на матурите. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев по време на първия Национален форум за иновации в образованието. Събитието привлече над 800 представители на училища, регионалните управления на образованието, вузове, бизнес и родителски организации. На форума беше представен анализът на резултатите от иновативните практики една година след внедряването им в училищата.

Данните сочат, че най-често училищата избират да внедрят нови технологии, благодарение на които създават междупредметни връзки или въвеждат нови предмети. Симулациите и ролевите игри също са сред популярните иновации. В много училища се използва обърнат модел на класна стая, в която ученици преподават на ученици с помощта на учителите. Част от ръководствата разчитат на приобщаване на децата и родителите в управлението, като по този начин създават силни образователни общности. Има и училища, чиито иновации са базирани на цялостни нетрадиционни педагогически подходи като методите Монтесори, Валдорф и Френе, сугестопедия. Иновациите са предимно при изучаването на български език, математика и чужди езици. От природните науки най-силно представена е биологията, към която спадат и екологичните проекти, свързани с биоразнообразието. Химията и физиката са по-слабо застъпени. Има проекти за повишаване на грамотността, компенсация на дефицити, догонващо учене и обучение на деца от уязвими групи. Идеята на МОН е да бъде създадена Национална електронна платформа за споделяне на иновации в образованието, която да се превърне в своеобразен форум за иновации. Средствата ще са минимум 1,5 млн. лева.

Иновативни са 290 училища. Рекордьор е столицата със 77, а на второ място се нарежда Пловдив, където те са 22.

„Креативният учител е най-важната и най-ценната иновация, цялата система трябва да го подпомага. Основата на иновациите е креативността. Училището на бъдещето трябва да учи, да провокира креативност, но няма как да го прави, ако самото то не е креативно”, заяви Красимир Вълчев. По думите му, иновативните и креативните училища са тези, които ще променят образователната система, а не МОН или регионалните управления на образованието.

„Драмата на днешното образование е, че е от времето на масовото производство, с характеристики на производствена система и доминираща култура на стандартизация. Днешната система трябва все повече да изглежда като организъм, а не като производствена система. След години, но не толкова далеч, когато днешното поколение деца ще са на пазара на труда, изкуственият интелект ще е заменил човешкия труд, който не изисква творчество и основният капитал на хората ще остане креативността“, отбеляза министър Вълчев. Той бе категоричен, че системата може да отговори на предизвикателствата на времето само ако се променя отдолу нагоре, чрез инициативността и креативността на образователните институции.

Политиката на МОН ще е да подпомага всички училища да внедряват повече нови елементи на организацията на учебния процес, в съдържанието на обучението, в учебните програми, в учебните планове.