Зрелостници търсиха скръбта и утехата в Дебеляновия спомен

12-класник от Пловдив пропусна днешната матура по български език, тъй като се явил без лична карта, а според указанията документът за самоличност е задължителен на входа, наред със служебната бележка. Друг абитуриент от областта е бил заловен с мобилен телефон. Той излязъл в почивка между първи и втори модул, но в коридора бил заловен от дежурния квестор с устройство в ръка. 3848 бяха зрелостниците от Пловдивско, които положиха първия задължителен държавен зрелостен изпит. 98 от допуснатите не се явиха.

„Споменът – скръб и утеха“. Върху тази тема и елегията „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов разсъждаваха зрелостниците, които избраха да пишат интерпретативно съчинение на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Втората възможност беше есе със заглавие „Тежестта на думите“. Младежите имаха 120 минути, за да създадат текст с обем до четири страници.

Съчинението е върху изучавана творба. То предполага зрелостниците да разкодират ключовите думи в заглавието и да интерпретират зададената тема спрямо текста на произведението. От тях се очаква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства.

Темата за есе не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

“Да не казвам голяма дума, но мисля, че се справих страхотно и очаквам отличен резултат. Беше по-лесно от очакваното”, сподели на излизане от изпита абитуриентка от ЕГ “Пловдив”. Тя избрала да разсъждава върху Дебелянов, тъй като творбата е изучавана в 12 клас, а темата за спомена и бляна е основна в лириката му и можели да се правят паралели.

“Изкарал съм, това е е важното, нямам претенции за оценката”, каза доволен от изпитния вариант зрелостник от СУ “Любен Каравелов”. Затруднила го единствено диаграмата в текст 2 от 13 задача, но пък успял да се справи с повечето въпроси с отворен отговор.

В първата част на матурата по български език и литература се наблегна върху прилагането на книжовните норми и четенето с разбиране. Във втората част се изискваше познаване на изучаваните литературни произведения и способност за тяхното тълкуване. В една от задачите се очакваше зрелостниците да открият темата в откъс от неизучавана творба, а в друга – да съпоставят интерпретацията на една и съща тема в изучаван и в неизучаван текст.

Резултатите ще бъдат обявени до 8 юни.

Линк с верните отговори:

https://www.mon.bg/upload/30742/DZI_BEL_18_05_2022.pdf