96.6 % от анкетираните педагози заявяват, че този тип уроци са желани от децата и ги мотивират, сочи проучване на директора на ОУ „Яне Сандански” Маргарита Бозова, представен на Международна научна конференция в Габрово

Ученето в музея е не просто полезно, но и желано от децата и ги мотивира да усвояват нови знания и умения, въздейства позитивно на самочувствието им, дава възможност за личностна изява и възпитава ценности. Това сочи анализът от проведено изследване с учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, осъществено от директора на ОУ „Яне Сандански” Маргарита Бозова. Резултатите бяха представени на Международната научна конференция „Музеите и училищната история”. Организатор на събитието бе Националният музей на образованието в Габрово. Над 60 представители на академичната общност, музейни  и архивни специалисти, педагози от цялата страна, представители на сродни музеи от Братислава, Белград и Киев се включиха в работата на форума.

В анкетата на Бозова са се включили на доброволен принцип учители и директори от столицата, областни и малки градове, както и от села. 100% от тях смятат, че ученето в музея е активен процес, в който учениците изучават миналото или науката чрез преживяване и директен допир с експонати. Почти всички педагози са на мнение, че този тип изнесени уроци насърчават интуицията и фантазията, тъй като няма директно оценяване.

С твърдението, че чрез музейното образование могат да бъдат открити и изявени скрити таланти или сфери на интереси, тъй като децата могат да напредват със собствени темпове и да насочват енергията си накъдето пожелаят, съгласие изразяват 91.7%. За това, че музеите предоставят интерактивни образователни програми са информирани 96,6 % от участвалите в проучаването, а 73,4 на сто потвърждават, че те могат да се ползват също в дома и в училище, да служат за открития и игра. Почти всички анкетирани считат, че урокът трябва да се осъществява в сътрудничество учител – музеен работник чрез разговори, задаване и отговаряне на въпроси.

Въпреки тези резултати, през учебната миналата учебна година почти половината от анкетираните не са провели нито един урок в музей. 25% са реализирали по един музеен урок, а 18,3% – по два. Три посещения са осъществили само 8,3%  от учителите. Има и такива, макар да са 3,4% , които могат да се похвалят с повече от три, но това са учители с над 20-годишен стаж.

За реализиране на успешни музейни уроци педагогическите специалисти заявяват нужда от допълнителна квалификация и лекции, които да им помогнат да провеждат самостоятелно да провеждат занятия, да обогатят знанията им как да интегрират музейните експонати в училищния учебен процес. 63 на сто казват, че биха откликнали, ако се появи възможност учителите да стажуват в музеите.

„Внимателният прочит на данните сочи, че основната трудност е работата, която учителят следва да осъществи преди и след посещението – документация, списъци, декларации, разработване на учебни материали, работни листи, анализ на дейностите след урока. Всичко това е свързано с време и ресурси. Към това се прибавят и финансовите затруднения на част от семействата, което крие риск учениците от една паралелка да попаднат в ситуация на неравнопоставеност”, анализира резултатите Маргарита Бозова. Докато тя акцентира върху ролята на училищния директор за утвърждаване на ефективно партньорство музей – училище, началният учител от ОУ „Яне Сандански” Йорданка Сираков,  изнесе доклад на тема “Музеят – място за развитие изследователските умения на участниците от начален етап”.

Другите пловдивски участници във форума бяха Светла Капаянева от ОУ “Алеко Константинов”, която презентира как учениците реализират изследователски задачи в обучението по история. За урока в музея говори Мария Карадечева – главен уредник в Регионален исторически музей Пловдив и отговорник за образователната програма. Колежката й Иванка Митева представи училището на пловдивските арменци.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.