МОН ще отпусне 300 000 лева, по програмата могат да кандидатстват всички училища

Учениците ще могат да провеждат учебни часове не само в музеи, галерии и театри, но и в библиотеките. Това предвижда програма на Министерството на образованието, чиято цел е да формира у подрастващите нагласи към четене и да насърчава интереса към книгата. Днес министрите на образованието Красимир Вълчев и на културата Боил Банов подписаха споразумение за сътрудничество, което е трето поред и цели да разшири образователната среда за децата и младежите.

По програма „Библиотеките като образователна среда” ще се финансират посещения на ученици в читални, където те ще могат да провеждат както задължителни, така и избираеми часове. Ще се допуска финансиране и за създаване на кътове за четене, закупуване на книги, обмен на опит между учители и библиотекари. В кътовете за четене може да има STEM оборудване, като конструктори, лего с добавена виртуална реалност, игри и комплекти за експерименти. Целта е да се създаде и мрежа от споделени ресурси между библиотеките, както и в тях да се организират изнесени уроци по различни предмети.  Все още не са изработени критериите за кандидатстване, но намерението на МОН е да бъде на регионален принцип, т.е. от програмата да се възползват училища от всички 28 области у нас. При засилен интерес ще бъдат завишени и средствата.

От 2277 училища – държавни и общински, в 1386 има създадени училищни библиотеки, но в 891 училища липсва библиотечен фонд, каза министър Вълчев. Той добави, че има училища, които разполагат с по 30 книги, но съществуват и такива, които съхраняват над 50 000 тома.

“Ако учениците прекарват повече време в библиотеките, не само ще прочетат повече, но ще формират отношение към четенето и ще се научат по-добре да търсят и да извличат информация, както и да разбират по-добре съдържанието”, заяви образователният министър.

Учредява се и награда „ Библиотечна образователна дейност“, която ще се връчва ежегодно на библиотека, на библиотекар, на училище и на учител.

През миналата година от МОН са предоставили 460 000 лева по модула с културните институции, а 7000 ученици от 226 училища са се включили в организираните дейности.