Всички учебници от 1 до 7 клас ще имат и електронен вариант. Те ще бъдат качени в специален онлайн портал с учебно съдържание, като целта на МОН е намаляване тежестта на ученическите раници. Децата ще ползват в клас дигиталните версии, за които се планира отпускането на допълнителни средства.

Същевременно учебниците от 1 до 7 клас включително, които са печатни издания с обем над 18 коли, ще се отпечатват вече като две отделни книжни тела.  Това предвижда промяна в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, която също е насочена към олекотяване на ученическите раници.  Променят се и изискванията за дебелината на кориците, както и за размерите на учебниците, за да станат по-леки и облекчат децата.

За финансиране на електронните варианти допълнителните средства ще са 3% върху съответните нормативи за учебниците за 1 клас, които се използват за една учебна година, и 8% върху нормативите за учебниците за II – VII клас, чиято годност е три учебни години.