От 25 август започва доставката на новите комплекти по училищата, увериха от МОН

2

От 25 август започва разпространението на одобрените за ползване учебници и учебни комплекти за втори и шести клас в училищата в страната. Очаква се в първия учебен ден всички ученици да имат необходимите пособия за учене. При забавяне на доставката, то няма да е значително и учебниците ще бъдат осигурени преди децата да са преговорили материала от миналата година, заявяват от МОН.

Днес вносителите на проекти на учебници и учебни комплекти получиха заповедите на министъра на образованието и науката за одобрение или отказ от одобрение. 256 са одобрени. От двата етапа на оценяване стана ясно, че те отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и са получили над 50% положителни оценки от учителите по съответните учебни предмети в страната.  До 21 август учителите трябва да изберат по кои от тях ще преподават в клас и да подадат заявка до директорите. До 24 август трябва да бъдат сключени договорите с издателствата за закупуване и доставка.

Практиката досега показва, че няма как учителите от един випуск да работят с различни издателства, тъй като изключително много се усложнява процедурата по закупуване. Дори да има предпочитания към различни издателства за отделните учебни предмети, училището ще заложи на едно.

Учебниците и учебните комплекти за учениците от I до IV клас и учебниците за учениците от V до VII клас са безплатни и се предоставят безвъзмездно от МОН. На първолаците се дават нови учебни комплекти всяка учебна година. Останалите пособия се използват до три години, след което се подменят.