СУ „Асен Златаров“ в Първомай въвежда обучение от ново поколение от септември

Първомайското СУ „Асен Златаров“ въвежда IT обучение от ново поколение, използвайки разработена от Гугъл видео учебна програма за приложни дигитални умения и функционалностите на облачните технологии. Заниманията ще следват принципите на проектно базираното обучение, на смесеното обучение и на огледалната класна стая. Видео учебната програма съдържа разнообразие от проекти, които развиват умения за бъдещето и подготвят за реалния живот. Предвидено е и международно Гугъл сертифициране както за самите учители, така и за учениците.

„Днес, повече от всякога, е необходимо у учениците да се развиват дигитални умения, “твърди” умения, пряко свързани с конкретната специалност или профил, както и преносими умения за бъдещето: критично и креативно мислене, работа в екип, ефективно общуване, вземане на решения, преговори, управление на времето, изграждане на доверие, разрешаване на конфликти, презентиране, лидерство, гъвкавост“, коментира директорът на училището Чавдар Здравчев.

Първите ученици, които ще бъдат обучавани по този иновативен начин, ще са приетите наесен в специалност “Икономическо информационно осигуряване” и в профилите “Софтуерни и хардуерни науки” и “Чужди езици”.

СУ “Асен Златаров” използва напълно безплатно G suite за образованието от няколко години и е първото българско училище, което ще започне поетапното внедряване и реализиране на видео учебната програма за приложни дигитални умения на Гугъл, уточни Здравчев.

Представители на бизнеса, както и Община Първомай пък поемат изцяло разходите на четирима ученици за участие в първата международна лагер-школа по руски език, природни науки, роботика, електроника и електротехника на Московския градски университет.