10-класници от ПГ по архитектура, строителство и геодезия научиха за видовете реставрационни операции

За видовете реставрационни операции по нормативите на Националния институт за недвижимо културно наследство, свързани с реставрацията и консервацията на мозайки, научиха в детайли десетокласници по време на производствената си практика. За учениците от специалност „Архитектурна реставрация“ на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ тя се проведе в Епископската базилика на Филипопол.

Уредникът на базиликата д-р Станислав Станев и реставраторът Димитър Станчев представиха обекта на учениците и техния преподавател – арх. Теофана Абаджиева. След като очертаха историческата рамка на църковния комплекс и съществуващия преди него ансамбъл от сгради в посетителския център на базиликата, те дадоха възможност на гимназистите да се запознаят с мозайките, пояснявайки, че зад всяка птица, розета или меандър стоят артистично майсторство, часове работа и години опит.

С цел да ориентират практически младежите, специалистите ги въведоха и в ателието по реставрация, където им беше демонстрирано отстраняване на протекционно облепване на вдигнат от терена мозаечен фрагмент, а in situ – в нартекса, и бяха показани различни реставрационни операции. Целта на учебната практика е да осъществят пряка връзка с реалните процеси, свързани с реставрацията на мозайките в Епископската базилика на Филипопол.