Академичният съвет утвърди предложението за 2022/2023 академична година

Академичният съвет на Университета по хранителни технологии утвърди предложението за прием на студенти през новата академична 2022/2023 г. Редовно ще се обучават 420 бакалаври, а задочно -232-ма. Местата в редовна форма за магистри са 25, а в задочна – 85.

Най-много са бройките в направление „Хранителни технологии“ – 260 в редовна форма и 140 – в задочна. В образователна степен „Магистър“ в същото направление ще могат да се запишат 20 души редовно и 60 – задочно.

В специалност „Туризъм“, която е една от най-предпочитаните от кандидат-студентите,  са планирани по 36 места в редовна форма за бакалаври и магистри и по 8 – за задочно обучение в двете образователни степени.

В УХТ и тази година ще се признават оценките от матурите за прием във висшето училище, както и от ДЗИ за придобиване на професионална квалификация, каза зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов.

В тазгодишната кандидатстудентска кампания първият предварителен изпит по Математика и Химия и опазване на околната среда беше проведен на 19 март 2022 г., а вторият ще е на 4 юни 2022 г. Документи ще се подават от 30 май до 3 юни. Редовният изпит е на 1 юли, а първото класиране ще бъде обявено на 3 юли. Всички положили успешно предварителните изпити, също трябва да подадат документи в срок и да посочат желаните специалности.

На 15 април ще се проведе Ден на отворените врати, който е планиран присъствено в университета.