Две нови магистратури – „Иновации в напитките и сомелиерството“ и „Хранене и национална сигурност“, разкрива през предстоящата академична година Университетът по хранителни технологии. Първата е подходяща за широк кръг специалисти, които работят в областта на създаването, промотирането и реализацията на напитки, в това число вино, пиво, високо алкохолни и безалкохолни напитки. Втората отговаря на търсенията от фирмите на кадри, работещи в областта на продоволствената сигурност, занимаващи се с организация на производството, съхранението и реализацията на храни и ароматно-вкусови продукти по време на кризи. Тя е подходяща и за хора, които работят в сферата на данъчния и митнически контрол, касаещ акцизните продукти.

От 4 септември започва прием на документи за редовно и задочно обучение в над 26 магистърските програми. Те могат да се подават както на място, така и онлайн, каза зам.-ректорът по учебна дейност доц. Христо Спасов.

Повечето са разработени в партньорство с бизнеса, с изследователски центрове и други университети.

Продължава запълването на все още незаетите бройки за бакалаври. За тях могат да кандидатстват и хора, които до момента не са подавали документи.

И тази година в специалностите „Топлотехника“ и „Машини и апарати в ХВП“ приетите студенти ще бъдат освободени от такси до края на обучението си. Съгласно Постановление на МС № 283 от 19 август 2021 г.,  разходите ще се поемат от държавата.