Амбицията на новия ректор проф. Пламен Моллов е да разкрие програми на английски и френски и да отвори вуза към образователните пазари в Средна Азия и Китай

Две нови магистърси специалности – „Иновации в напитките и сомелиерството“ и „Храни и национална сигурност“, разкрива Университетът по хранителни технологии. Първата е насочена към производители и презентатори, както и към експерти, които създават винени/бирени пътища. Във втората могат да се включат митнически или служители на „Гранична полиция“, контролни органи на регионално и национално ниво.

„Искам да извадя университета от капсулата на безвремието. Неслучайно моята Smart програма залага на реформи, които, убеден съм, мога да реализирам с екипа си“, каза на пресконференция днес новият ректор проф. Пламен Моллов, който представи заместниците си. Имената им са били утвърдени вчера от Академичния съвет.

Някогашният зам.-министър на образованието доц. д-р Атанаска Тенева и досегашен декан на Стопанския факултет ще отговаря за комуникационната и информационна дейност. Тя ще работи в областта на дигитализиране на обучението и на въвеждането на реална дистанционна форма. Според Тенева равнището на обучението зависи от нивото на преподавателите, които били на челно място в програмата на новия ректор. Ще се насърчава участието на студентите в научноизследователски проекти и свързването на УХТ в европейски университетски мрежи.

Студентската и социалната дейност е ангажимент на новия функционален декан доц. д-р Кремена Никовска. Тя ще работи за включването на студенти в научни форуми и за учредяване на ежегодна годишна награда за изявени възпитаници на вуза, съвместно с бизнеса.

Вторият функционелен декан – доц. Георги Костов, ще отговаря за образователните програми и мобилността по „Еразъм“. Идеята е УХТ да се отвори към образователните пазари в Средна Азия и Китай.

В новия управленски екип има и трети функционален декан – доц. Кирил Михалев, отговорен за проектната дейност.

Разширяване на контактите с чужди университети е сред приоритетите и на зам.-ректора по научната и международната дейност доц. Галин Иванов. Идеята му е да бъде въведена бонус система за преподаватели, които имат публикации в международни научни списания. Заложено е и изграждането на университетски изследователски център със свободен достъп за докторанти, както и на международен научен консултативен съвет с участието на водещи учени от висшето училище.

Активна кандидатстудентска кампания, включително в социалните мрежи, започва зам.-ректорът по учебната дейност доц. Христо Спасов. Той  посочи, че екипът има готовност и за онлайн срещи в реално време с кандидт-студенти от училища в отдалени региони. Амбицията му е да привлече експерти от бизнеса в преките учебни занятия.

„Предстои създаването на електронна платформа, в която ще се дискутират важни теми в областта на храните и храненето. Специалисти от УХТ ще дават ексепртна оценка и знанията им ще стигат до широката общественост. Трябва да влезем и в европейските мрежи от университети с цел трансфер на ноухау и технологии в сферата на висшето образование. Имаме преподаватели, които да подготвени да водят обучение на английски и френски език. Трябва да възродим контактите с Виетнам и Китай, много наши бивши студенти заемат важни постове в тези страни, така че ще възползваме“, каза проф. Пламен Моллов и добави, че докторант от УХТ сега е вицеректор в китайски вуз. По думите му, Персийският залив също е регион, в който се ценят нашите технологии, а ние се явяваме удобен партньор, заради по-ниските цени.