Академичният съвет на Университета по хранителни технологии учреди годишна стипендия на името на академик Мария Балтаджиева, която да бъде присъждана на студент за постигнати високи резултати в учебната и научноизследователската дейност.

Стипендията се учредява по предложение на ръководителя на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ проф. д.н. Галин Иванов. Акад. Балтаджиева е световноизвестен учен в областта на технологията на млякото и млечните продукти, създал огромен брой патенти в сферата на хранителната индустрия.

Тя е дългогодишен ръководител на катедра “Технология на млякото и млечните продукти” и зам.-ректор на УХТ със значителен принос за развитието на международното сътрудничество. Акад. Балтаджиева е доктор хонорис кауза на университета и член на националното ръководство на Съюза на учените в България. Била е член на престижни чуждестранни организации, сред които Интернационалната федерация на откривателите и Световната съдийска комисия по качеството на млечните продукти, както и експерт на Международната федерация по млякото. Носител е на най-високата награда за научно-техническо творчество – вписване в Златната книга на откривателите и изобретателите в България.

Академичният съвет реши да бъде разкрита набирателна сметка за формиране на финансов фонд за стипендията и упълномощи доц. Кремена Никовска – функционален декан по студентска и социална дейност, да разработи критерии и процедура за номинирането на студенти, които да бъдат наградени за съответната година.