Вузът обновява още два учебни корпуса с 3 милиона лева, стои многофункционална зала със 100 места

Нови учебни планове по всички специалности от трите си факултета – технологичен, технически и стопански, въвежда Университетът по хранителни технологии. Наред с това част от специалностите се окрупняват, като по този начин висшето училище отговаря на изискванията на бизнеса за широкопрофилна подготовка на кадрите.

„Технология и качество на храните” обединява три специализации – технология на млечните продукти, на месото и рибата, както и технология на продукти от плодове и зеленчуци. Втората окрупнена специалност е „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти”, която съчетава технология на парфюмерията и козметиката и технология на хлебни и захарни изделия. Новата специалност „Технология на виното и пивото” включва изучаване на технологията на производство на алкохолни и безалкохолни напитки. „Анализ и контрол на храните” съчетава три специализации – химия, анализ, контрол и екология при производството на храни. Ще има прием и за „Биотехнологии”.

С цел привличане на чуждестранни студенти „Туризъм” и „Компютърни системи” ще се преподават и на английски. Очакват се и студенти от Казахстан.

„Не правим резки движения, а подобряваме слабостите от миналогодишната кампания. Тази година също няма да е лесно, защото броят на завършващите се очертава по-малък от местата във вузовете. Анализът, който направихме, показа, че над 70% от кандидат-студентите ни идват от сродни професионални гимназии, затова вече имаме сключени 100 договора със средни училища за преференциален прием”, каза ректорът проф. Кольо Динков.

Днес той даде старт на проект за обновяване на още два от учебни корпуса. Пет години след реновирането на 3 и 4 блок, университетът има втори одобрен от Регионалното министерство проект, с който основно ще бъдат обновени  блок 1 и 2. Той е на обща стойност близо 3 млн. лева. Предвижда се топлинно изолиране на корпусите и изграждане на собствено газово-котелно съоръжение. Също така ще се подмени осветлението с енергоспестяващо и ще се ремонтира ВиК инсталацията. В бъдещите плановете на ръководството е трети блок на общежитията, който единствен все още не е реновиран.

Проектът предвижда и изграждане на многофункционална зала със 100 места, която ще бъде ползвана и като учебна, и като презентационна. Осигурени са всички изисквания на ЕС за достъп на хора с увреждания.