Университетът по хранителни технологии ще бъде домакин на дискусия с представители на средни училища и професионални гимназии на 9 февруари от 11 ч. Очаква се участие на срещата да вземат повече от 45 учебни заведения от цялата страна.

Основен двигател за събитието е Младежкото настоятелство на висшето училище, в което участват младите преподаватели. Те ще презентират актуализираните наименования на специалностите и осъвременените учебни планове, съобразно условията на обучение в средното училище и целящи да удовлетворят нуждите на реалния бизнес, посочи зам.-ректорът по учебна дейност доц. Христо Спасов.

На срещата присъстващите ще бъдат запознати с обучението в УХТ – факултети, специалности, срокове за кандидатстване, изпити, балообразуване, класиране и записване. Тя е отворена и за ученици, които имат интерес към висшето училище, но не са заявили предварително участие.

Ще бъдат представени и форми националният ученически конкурс „Млад изследовател 2023“ и традиционните състезания за гимназисти. Участията в тях дават възможност на учениците да продължат образованието си във висшето училище, ако се представят добре.

На срещата ще бъдат представени и възможностите за професионално развитие, които УХТ предоставя на учителите чрез квалификационни курсове и докторантури.