Първата предварителна кандидатстудентска сесия в Университета по хранителни технологии започва утре, на 7 март, когато стартира приемът на документи. Заявления се подават на място, в оторизираните бюра в страната или онлайн до 17 март. На 18 март са изпитите, които също се провеждат онлайн. Началото на изпита по химия и опазване на околната среда е в 9 ч., а по математика – в 11 ч. Продължителността е един час. Веднага след това кандидатите разбират как са се представили и какви оценки са получили, заяви проф. Георги Костов, функционален декан. Той припомни, че изпитите се организират за хората, които нямат оценка от матура или се борят за по-добър резултат.

В УХТ и тази година ще се признават оценките от матурите за прием във висшето училище, както и от ДЗИ за придобиване на професионална квалификация.

Вторият предварителен изпит е на 3 юни, а заявления за явяване се подават от 30 май до 2 юни.

Документи за кандидатстване и желание за явяване на окончателния изпит се подават от 13 до 30 юни на място в университета, в оторизираните бюра в страната или онлайн. Изпитът е на 1 юли, а първото класиране ще бъде обявено на 4 юли.

Всички успешно положили предварителните изпити в УХТ трябва подадат своите документи и да посочат желаните специалности, за които искат да бъдат класирани.