100 годишен юбилей на проф. Трифон Иванов бе честван в Университета по хранителни технологии. Събитието бе в чест на учения, под чието ръководство се създава българското шампанско и който е оставил ярка диря в родното винопроизводство. За 40 години изследователска и 35 години преподавателска дейност проф. Иванов е публикувал над 75 научни труда. Негови изобретения са защитени с 6 авторски свидетелства. Автор е на учебника „Технология на виното” в две части, който претърпява 5 издания. Научният труд е единственият български учебник, по който студентите изучават технологията на винопроизводството. Като изтъкнат експерт по вината, бащата на родното шампанско е назначен и за член на Висшата атестационна комисия към МС. За своята преподавателска и научноизследователска дейност и за огромния му принос за развитието на българското винопроизводство Университетът по хранителни технологии му присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза”. А днес към наградите му ректорът на УХТ проф. Кольо Динков добави още една – плакет и почетна грамота за заслуги към висшето училище. Впечатляващ е фактът, че на 93-годишна възраст проф. Иванов издава два учебника.

Проф. Иванов разкри тайната на своето дълголетие – чаша червено вино всеки ден. Според него то превъзхожда бялото, най-вече по отношение на багрилните вещества. Почива задължително на обед, най-малко по 40 минути.