Според регламента могат да участват не само зрелостници, но и ученици от 10. и 11. клас, които ще работят под ръководството на двама ментори

Университетът по хранителни технологии организира национален ученически конкурс  „Млади изследователи“. Тематичните направления, в които учениците могат да правят разработки, са храни, напитки, биотехнологии и здраве; техника и екология; икономика и предприемачество; туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

Според регламента в конкурса могат да участват не само зрелостници, но и ученици от 10-ти и 11-ти клас. Те ще работят под ръководството на двама ментори – учител и преподавател от УХТ.

До 5 януари 2022 г. всяко училище трябва да изпрати името на избрания казус и тематичното направление, в което попада, както и имената на участниците в екипа – учениците и училищния ментор, на e-mail: students2022@uft-plovdiv.bg.

Работата по избраната тема продължава до 20 март 2022 г. До 31 март разработките ще бъдат оценени и класирани от експертна комисия.

Според конкретната тема екипът може да разработи постер, който представя проблемите и решението (за направление икономика, туризъм, предприемачество); конкретен продукт (за тематично направление храни), схема на прототип/модел (за направление техника). Предвиждат се срещи с менторите в УХТ (при влошена епидемиологична обстановка – онлайн) за подпомагане на работата при извършване на анализи или разработване на продукти.

Най-добрите разработки от всяко тематично направление ще участват във финал, който ще се проведе в УХТ на 15 април. Всички участници ще получат грамота за участие, а класиралите се на първите три места – и парични награди.

За училища, които имат сключен договор за сътрудничество с УХТ, резултатите се признават като оценка от приемен изпит на кандидатстудентска кампания 2022/2023.