Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 3 юли

Университетът по хранителни технологии ще приема документи на кандидат-студенти от 14 до 30 юни. Заявление по образец, диплома за средно образование и другите документи, посочени в Справочника за 2022/2023 учебна година, както и на сайта на УХТ, трябва да подадат желаещите да продължат образованието си в университета. Това се отнася за всички, независимо дали са издържали изпитите от първата и втората предварителна сесия или ще участват в класирането с резултатите от ДЗИ или от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Същото е валидно и за заелите призови места в състезанията, проведени с ученици от професионални гимназии. При подаването на документите кандидатите ще трябва да подредят желаните специалности в предпочитания от тях ред.

Третият редовен изпит ще бъде на 1 юли, а резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 3 юли.

Две са новите специалности за следващата академична година в УХТ – “Компютърно управление и автоматизация” и “Технология на парфюмерийните, козметичните и ароматно-вкусовите продукти”.

И тази учебна година се очаква държавата да поеме таксите за обучение на записалите една от двете защитени специалности – „Топлотехника“ и „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“.

УХТ ще приема 762-ма студенти в редовно и задочно обучение. В четири от бакалавърските програми обучението се провежда и на английски език, а в една – на френски език.