Поредицата от четири занимания – онлайн и присъствено, обединява предметите Околен свят, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Урок в Етнографския музей донесе на учителски екип от ОУ „Яне Сандански“ награда на Национален център „Музейно училище“.

Национален център „Музейно училище” е партньорска инициатива на Национален музей на образованието и РУО – Габрово и цели да стимулира учители, които прилагат творчески подход в използването на музейни ресурси при онлайн обучението. Участие можеха да вземат педагози, разработили и реализирали съвместно с музейни специалисти урок, в който се представя съхраненото в музеи и галерии културно-историческо наследство чрез съвременни информационно-комуникационни технологии.

За наградата кандидатстват Йорданка Сиракова и Боряна Ангелова от ОУ „Яне Сандански“, които реализират поредица от четири занимания със своите ученици от 2 а клас.

„Единият от уроците проведохме онлайн, а другите три – присъствено. Нашето училище работи по проект за ко-обучение, затова разработването на уроците ставаше заедно от целия екип – класен ръководител, учител ЦДО, музеен уредник“, обяснява Сиракова, която е класен ръководител.

Провеждането на уроците на тема „Трудът на хората в родното селище преди и сега“ ставало екипно – в час присъствали тя и колежката й от целодневна организация Боряна Ангелова, както и уредникът от Етнографския музей Лора Христозова, която е съавтор на детска образователна книга. Учениците от класа били разделени на три групи и всяка от трите отговаряла и подпомагала работата на децата в групата, когато уроците били присъствени.

„Всички 23 ученици в класа имат много добра четивна техника, изградени умения за извличане на информация от текст и снимков материал. Проявяват голям интерес към математиката и изобразителното изкуство – рисуване и моделиране. Имат опит при попълване на формуляри в онлайн среда. Затова създадохме задачи за самостоятелна работа: да направят презентация с цел извличане на информация, да рисуват и моделират предмети, свързани с живота в миналото и да попълнят формуляри в онлайн среда“, разказва Ангелова. От начина, по който отговаряли на въпросите, ставало ясно дали децата са разбрали същността на понятия като професия, нужда, желание, спестяване. А във формуляра при втори модул използвали снимки от фонда на музея.